Čechie Böhmerland z kůlny

Před cirka 45 lety zakoupil pan Jiří B. od kapelníka vesnické muziky kdesi na Trutnovsku Čechii. Jelikož je pan Jiří naprosto imunní vůči mánii nenechavosti, nejenže vydržel se strojem nic nedělat, ale i utajit jeho existenci před světem. Možná by to tak ještě nějaký rok zůstalo, kdyby ho jeho nejbližší kamarádi nepřemluvili.  A tak se na letošním srazu značky v Krásné Lípě objevil tento unikát jako blesk z opravdu čistého nebe. Jak hnědá, tak žlutá barva již nejsou původní, na některých místech jsou v oprýskaných loštinkách viditelné posloupnosti různých vrstev a dle viditelných náznaků se jednalo patrně o zelenožlutou kombinaci. Za velice důležitou považuji informaci, podloženou místopřísežným slibem, že stroj, který v době nákupu jezdil, bude na příštím srazu již opět pojízdný, v každém případě však zůstane ve stavu, v jakém je. Jako rajská hudba mi zněly výhružky přihlížejících o uražených rukou těch, kteří by se pokoušeli na stavu cokoli měnit. Trošku mě zamrzela snobská slova moderátora akce o tom, že v tomto stavu je cena milion, po renovaci by ale byla milion a půl, i více........

Pán, patrně též majitel nějaké Čechie, si asi neuvědomil, že příjde doba, kdy renovátoři i kopisté Čechií - tedy ti, kteří jediní znají pravdu o tom, který stroj a jeho část je a není replikou- tady jednou nebudou a jediným důkazem pravosti bude takovýto stav (jelikož i sebelepší předrenovační fotodokumentace může býti "vypůjčená"). Pak bude cena tohoto stroje mnohem vyšší, než cena renovovaných replik-nereplik. Naštěstí je to historická a výpovědní hodnota a nikoli tržní cena, na čem majiteli tohoto muzejního kousku a jeho přátelům záleží.